Adósmentés, adósságrendezés segítség

Az ingatlan árverés menete

 

 

Az ingatlan árverés az alábbi lépések szerint zajlik


1. Az árverezni kívánt ingatlant nyilvánosságra hozzák az árverési portálokon és az árverést meghirdető médiumokban. Az ingatlan árverésének időpontját és helyszínét is közzéteszik.


2. Az árverési eljárást az ingatlan tulajdonosa vagy hitelező indítja meg. Az ingatlan árverése lehet önkéntes vagy kényszerített. Az önkéntes árverés során az ingatlan tulajdonosa maga dönt a további eljárásokról, míg a kényszerített árverés során a hitelező kérheti az ingatlan árverezését.
 

3. Az árverési eljárás kezdetén az árverező közzéteszi az árverési feltételeket, az ingatlan adatlapját és az árverési szabályzatot. Az árverező által meghatározott minimálár alapján az érdeklődők licitálnak az ingatlanra.
 

4. Az árverési eljárás nyilvános, így bárki részt vehet rajta. A licitálóknak előre meg kell jelölniük, hogy mely ingatlanra szeretnének licitálni, és arra a foglalót előre be kell fizetniük. Az árverésen résztvevőknek a meghirdetett minimális vételi ajánlatot kell felül licitálniuk, ha szeretnék megszerezni az ingatlant.
 

5. Az árverési eljárás nyertese az lesz, aki a legmagasabb ajánlatot teszi az árverésen. Az árverésen elért összeget azonnal be kell fizetni, és az ingatlan tulajdonjogát átadják az árverés nyertesének.
 

6. Ha az árverés során az ingatlant nem sikerült eladni, akkor az eljárást újra meg kell hirdetni, és a licitálás megismétlődik.
 

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk) 5:81. § (5) bekezdése alapján a tulajdonostárs az elővásárlási jogot végrehajtási árverés esetén is gyakorolhatja, amit előárverezési jognak kell tekinteni. 
 

Amennyiben az adós a hirdetményen feltüntetett valamennyi követelést és járulékait a végrehajtónál megfizeti vagy a követelés jogosultja - több követelés esetén valamennyi jogosult együttesen – a teljesítést személyesen vagy legalább teljes bizonyító erejű magánokirattal bejelenti(k) illetőleg kéri(k) az árverés elhalasztását, továbbá a végrehajtási eljárás(ok) költségei kiegyenlítésre kerülnek, úgy a vételi ajánlattételi időtartam vége előtt a végrehajtó a licitnaplót lezárja és ezzel az ingatlan elárverezésére nem kerül sor.
 

Fontos megjegyezni, hogy az ingatlan árverési eljárása során az ingatlan értékesítése az árverési áron felül az árverezői díjakat és az ingatlant terhelő tartozásokat is magában foglalhatja, de arra nincs biztosíték, hogy további követelések (pl. közműszolgáltatók részéről) nem merülhetnek fel az ingatlannal kapcsolatban.